Detaljeret forslag 2 (Allehelgen 2014 i Hjortshøj kirke)

 • Ringning uden bedeslag

 • Indledning v/ præsten med to vers fra Hans Anker Jørgensens salme Allehelgen (Findes i Frømandens kys, Unitas, 2006)

  Hvad er det, der fylder mit hjerte med stilhed,
  hvad er det, der sker?
  Hvad er det, der fylder dit øje med mildhed,
  hvad er det, du ser?
  Hvad er det, der fører på kirkegårdsgangen
  de langsomme fodtrin mod lyset og sangen?

  Det er Allehelgen, den dag, hvor vi mindes 
  de døde, som trods
  de trusler, det mørke, den smerte, der findes,
  blev livslys for os.
  Den dag, hvor vi standser vor køben og sælgen
  og mindes de døde, det er Allehelgen.

  Sådan stod der i indbydelsen til idag. Vi skal mindes de døde. Med savn, men forhåbentlig også med glæde og tak. For det hænger sammen. I 1000 år er folk kommet her i kirken med sorg og med glæde i livets store stunder. For her mærker vi at livet er større end os. Her kommer vi, når vi mangler ord.
  Dagen i dag kan måske virke trist og vemodig. Og det er ok. I en verden hvor alt er jagt på idel lykke og hvor der er mange hurtige løsninger og sjældent plads til mørke og modgang. Her er der plads til det hele. Og her er der håb og trøst. I Gud.
  Vi skal lytte til ord og musik. Vi skal tænke, takke og bede. Så vi forhåbentlig kan gå herfra i dag med nyt mod og lyst til livet.

 • Gudstjenesten begynder: Bedeslag

 • Introitus  Introitus (orgel og kor): November
  Se teksten her

 • Indgangsbøn

 • Salme 729: Nu falmer skoven

 • Bøn (Lissners bøn til Allehelgen, s. 214 i tillæg til alterbogen)

 • Bibelsk læsning med kort indledning: 
  Vi skal lytte til en vision. Et syn. Billeder når ord er for små, og sådan er det her. Vi prøver med ord, men vi lytter også til ånd og andre sanser. Det store her er dette at alt bliver nyt. Gud var, er og bliver. Fra begyndelse til slutning. Og midt i det hele kom Kristus for at gøre alt nyt. For at give håb. For at vi skal mærke at Gud er os nær. Og synet handler om de kommende tider. Vi ved intet eksakt, men vi ved at Gud er evig. Og vi tror og håber, at Han en gang vil gøre alt godt. Så der ingen tårer, ingen smerte og intet savn er. Han vil gøre alting nyt.
  Johannes Åbenbaring 21, 1-7 læses (Menigheden rejser sig)

 • Salme 571: Den store hvide flok 

 • Læsning: Romerbrevet 8, 38-39 (Menigheden rejser sig)

 • Trosbekendelse

 • Tekst: Saligprisningerne, Matt 5, 3-12 (Menigheden rejser sig)

 • Prædiken og kirkebøn (forbøn)

 • Motet: Alting har sin tid på jorden
  Se teksten her

 • Oplæsning af navne. For hvert navn tændes et lys i lystræet 

  Der sluttes af med Lissners bøn s. 164 i Kollekter og bønner, Aros 2009

 • Salme 552: Nu har du taget fra os

 • Nadver
  Indledning til nadver indledes med teksten "Kom til mig..." fra Matt 11,28 og følgende (stik)ord: 
  Smid sorg og angst og tvivl over knæfaldet. Læg det på Ham og modtag i stedet Hans kærlighed og tilgivelse.
  I nadveren bliver vi eet i Ham. Med hinanden med også med dem, vi har mistet.
  Bordet her er bordenden af det lange ord, hvor de alle sidder.
  Også derfor: vær velkomne ved Hans bord…

 • Salme 474: Jesus Krist, du gav os livet

 • Slutkollekt, Lissners bøn s. 164 i Kollekter og bønner, Aros 2009

 • Velsignelse

 • Meddelelser

 • Håbsbekendelse (Orgel, cello og kor)
  Se teksten her 

 • Udgangsbøn

 • Postludium