Forslag 1

 • Klokkeringning (uden bedeslag)
 • Indledning, med salmevers eller eventuelt med digt (der findes to her)
 • Bedeslag: gudstjenesten begynder
 • Introitus for orgel og kor: November (lyt til den her
 • Indgangsbøn
 • Fælles salme (DDS 729 eller Dem vi har mistet)
 • 1. Bibellæsning, f.eks. Johannes' Åbenbaring 21, 1-7      
 • Trosbekendelse
 • Salme (Salme 571: Den store hvide flok eller Hvor livet dog er stort og smukt af skue)
 • Evangelielæsning og prædiken
 • Motet: Alting har sin tid på jorden (Lyt her
 • Navneoplæsning:
      Indledende bøn
      Navne læses op
      Der tændes lys for hver af de døde 
 • Fadervor     
 • Fælles salme eller solo (Når efterårsskyerne driver
 • Nadver, evt. med vægt på fællesskabet med levende og døde.
 • Håbsbekendelse (se og hør den) 
 • Slutbøn og velsignelse
 • Exitus: Når den jeg har elsket er borte