Herunder findes et par forslag til liturgi på Allehelgens dag.

Man kan i den enkelte kirke anvende Allehelgen messen som et samlet hele eller blot dele heraf.
Man er naturligvis også velkommen til at bytte rundt på de forskelige led.
Man kan bruge satserne til koncertbrug eller som indslag i gudsstjenesten. 
De respektive tekster findes under Tekster og noderne tilsvarende under Noder.

[Før eller efter gudstjenesten kan man gå på kirkegården for at tænde lys på gravene.]

FORSLAG TIL LITURGISK FORLØB

Forslag 1 med udgangspunkt i Allehelgenmessens materiale

Forslag 2: Allehelgensgudstjeneste i Hjortshøj 2014